KULTŪRAS NAMS "LOJA"
"Kultūras Nams Loja", Loja, Sējas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 2

: 0

1. Andris Rubins 0 1
2. Astrīda Skrinda 0 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 2 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 0
.

*

.