Ķekavas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 16

: 16

: 0

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 13 1 28 1.
2. Astrīda Skrinda 2 2 16 5.
3. Valdis Šteins 2 1 17 2.
4. Dzintra Iliško 1 2 15 6.
5. Elīna Tetere 1 2 15 7.
6. Jeļena Badjanova 1 2 15 8.
7. Dzintra Strazde 1 2 15 9.
8. Uldis Pāže 3 2 17 3.
9. Silvestrs Rubins 3 2 17 4.




.

*

.