SALDUS 1. VIDUSSKOLA
Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 3 0
2. Astrīda Skrinda 1 1
3. Valdis Šteins 1 1
4. Dzintra Iliško 1 1
5. Elīna Tetere 1 1
6. Jeļena Badjanova 1 1
7. Dzintra Strazde 1 1
8. Uldis Pāže 1 1
9. Silvestrs Rubins 1 1
.

*

.