TALSU 2. VIDUSSKOLA
Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

1. Andris Rubins 3 0
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 2 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 1
7. Dzintra Strazde 0 0
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 2 0
.

*

.