ROJAS KULTŪRAS CENTRS
Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 4

: 0

1. Andris Rubins 3 0
2. Astrīda Skrinda 0 1
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 0
5. Elīna Tetere 0 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 1 0
8. Uldis Pāže 0 1
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.