Babītes novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 3

: 3

: 0

2 / 2
* .
1. Andris Rubins 1 0 4 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 3 6.
3. Valdis Šteins 1 0 4 2.
4. Dzintra Iliško 0 0 3 7.
5. Elīna Tetere 1 0 4 3.
6. Jeļena Badjanova 0 0 3 8.
7. Dzintra Strazde 1 0 4 4.
8. Uldis Pāže 0 0 3 9.
9. Silvestrs Rubins 1 0 4 5.
.

*

.