Carnikavas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 3

: 1

2 / 2
* .
1. Andris Rubins 1 0 5 1.
2. Astrīda Skrinda 1 0 5 2.
3. Valdis Šteins 1 0 5 3.
4. Dzintra Iliško 0 0 4 7.
5. Elīna Tetere 1 0 5 4.
6. Jeļena Badjanova 0 0 4 8.
7. Dzintra Strazde 0 0 4 9.
8. Uldis Pāže 1 0 5 5.
9. Silvestrs Rubins 1 0 5 6.
.

*

.