ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov.

2. Politiskā partija "Alternative"

: 32

: 27

: 5

1. Aleksandrs Mirskis 27 0
2. Natālija Bokučava 5 2
3. Andrejs Ādamsons 5 2
4. Ivans Bebrišs 5 2
5. Natālija Sproģe 5 2
6. Nataļja Steļmaha 6 2
7. Irina Romančenko 6 2
8. Anita Laizāne 5 1
.

*

.