BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

2. Politiskā partija "Alternative"

: 4

: 3

: 1

1. Aleksandrs Mirskis 2 1
2. Natālija Bokučava 1 1
3. Andrejs Ādamsons 2 1
4. Ivans Bebrišs 1 1
5. Natālija Sproģe 1 1
6. Nataļja Steļmaha 1 1
7. Irina Romančenko 1 1
8. Anita Laizāne 1 1
.

*

.