BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

13. "Latvijas attīstībai"

: 57

: 43

: 14

1. Andrejs Žagars 38 2
2. Rihards Pīks 4 5
3. Dans Titavs 1 7
4. Liene Cakare 0 6
5. Vladimirs Reskājs 2 7
6. Juris Pūce 1 6
7. Uldis Osis 2 6
8. Iveta Ciganova 1 6
9. Edmunds Stankevičs 0 6
10. Olga Geitus-Eitvina 1 6
11. Andris Bačkurs 0 5
12. Oskars Ikstens 2 6
13. Iļja Kirejevs 1 7
14. Aleksejs Bočarovs 0 8
15. Uldis Ciekurs 1 6
16. Emīls Jakrins 1 6
.

*

.