ELEJAS SAIETA NAMS
Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

10. Latvijas Sociālistiskā partija

: 5

: 2

: 3

1. Alfrēds Rubiks 2 0
2. Jeļena Jakovļeva 0 0
3. Fridijs Bokišs 1 0
4. Normunds Grostiņš 1 0
5. Udo Pērsis 1 1
6. Tatjana Apanasova 0 0
.

*

.