BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

10. Latvijas Sociālistiskā partija

: 9

: 9

: 0

1. Alfrēds Rubiks 8 1
2. Jeļena Jakovļeva 1 2
3. Fridijs Bokišs 1 1
4. Normunds Grostiņš 2 1
5. Udo Pērsis 1 1
6. Tatjana Apanasova 1 2
.

*

.