SAULKRASTU NOVADA ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA
Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

10. Latvijas Sociālistiskā partija

: 4

: 3

: 1

1. Alfrēds Rubiks 2 1
2. Jeļena Jakovļeva 0 3
3. Fridijs Bokišs 0 3
4. Normunds Grostiņš 0 3
5. Udo Pērsis 1 2
6. Tatjana Apanasova 0 3
.

*

.