Jelgava

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 33

: 22

: 11

15 / 15
* .
1. Andris Rubins 19 1 51 1.
2. Astrīda Skrinda 3 7 29 3.
3. Valdis Šteins 1 7 27 6.
4. Dzintra Iliško 2 9 26 8.
5. Elīna Tetere 2 7 28 4.
6. Jeļena Badjanova 2 8 27 7.
7. Dzintra Strazde 2 7 28 5.
8. Uldis Pāže 1 8 26 9.
9. Silvestrs Rubins 5 2 36 2.
.

*

.