Jēkabpils

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 17

: 10

: 7

9 / 9
* .
1. Andris Rubins 6 0 23 1.
2. Astrīda Skrinda 2 0 19 2.
3. Valdis Šteins 0 1 16 6.
4. Dzintra Iliško 1 1 17 4.
5. Elīna Tetere 1 1 17 5.
6. Jeļena Badjanova 2 1 18 3.
7. Dzintra Strazde 1 2 16 7.
8. Uldis Pāže 0 2 15 8.
9. Silvestrs Rubins 0 2 15 9.
.

*

.