Tukuma novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 19

: 13

: 6

16 / 16
* .
1. Andris Rubins 9 0 28 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 18 5.
3. Valdis Šteins 1 0 20 3.
4. Dzintra Iliško 0 1 18 6.
5. Elīna Tetere 0 1 18 7.
6. Jeļena Badjanova 0 1 18 8.
7. Dzintra Strazde 0 1 18 9.
8. Uldis Pāže 1 1 19 4.
9. Silvestrs Rubins 3 1 21 2.
.

*

.