Engures novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 2

: 2

: 0

4 / 4
* .
1. Andris Rubins 2 0 4 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 2 3.
3. Valdis Šteins 0 0 2 4.
4. Dzintra Iliško 0 0 2 5.
5. Elīna Tetere 0 0 2 6.
6. Jeļena Badjanova 0 0 2 7.
7. Dzintra Strazde 0 0 2 8.
8. Uldis Pāže 0 0 2 9.
9. Silvestrs Rubins 2 0 4 2.
.

*

.