Aizkraukles novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 10

: 8

: 2

4 / 4
* .
1. Andris Rubins 7 0 17 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 9 3.
3. Valdis Šteins 1 1 10 2.
4. Dzintra Iliško 0 2 8 8.
5. Elīna Tetere 0 1 9 4.
6. Jeļena Badjanova 0 1 9 5.
7. Dzintra Strazde 0 1 9 6.
8. Uldis Pāže 0 1 9 7.
9. Silvestrs Rubins 0 3 7 9.
.

*

.