Jaunjelgavas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 8

: 5

: 3

6 / 6
* .
1. Andris Rubins 5 0 13 1.
2. Astrīda Skrinda 0 1 7 5.
3. Valdis Šteins 1 1 8 3.
4. Dzintra Iliško 1 1 8 4.
5. Elīna Tetere 0 1 7 6.
6. Jeļena Badjanova 0 1 7 7.
7. Dzintra Strazde 0 1 7 8.
8. Uldis Pāže 0 1 7 9.
9. Silvestrs Rubins 2 0 10 2.
.

*

.