Pļaviņu novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 1

: 4

3 / 3
* .
1. Andris Rubins 1 0 6 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 5 3.
3. Valdis Šteins 0 0 5 4.
4. Dzintra Iliško 0 0 5 5.
5. Elīna Tetere 0 0 5 6.
6. Jeļena Badjanova 0 0 5 7.
7. Dzintra Strazde 0 0 5 8.
8. Uldis Pāže 0 0 5 9.
9. Silvestrs Rubins 1 0 6 2.
.

*

.