Neretas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 2

: 2

5 / 5
* .
1. Andris Rubins 1 1 4 1.
2. Astrīda Skrinda 1 1 4 2.
3. Valdis Šteins 0 1 3 6.
4. Dzintra Iliško 0 1 3 7.
5. Elīna Tetere 0 0 4 3.
6. Jeļena Badjanova 0 1 3 8.
7. Dzintra Strazde 1 1 4 4.
8. Uldis Pāže 0 1 3 9.
9. Silvestrs Rubins 1 1 4 5.
.

*

.