Skrīveru novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 2

: 2

1 / 1
* .
1. Andris Rubins 2 0 6 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 4 4.
3. Valdis Šteins 1 0 5 2.
4. Dzintra Iliško 0 0 4 5.
5. Elīna Tetere 0 0 4 6.
6. Jeļena Badjanova 0 0 4 7.
7. Dzintra Strazde 1 0 5 3.
8. Uldis Pāže 0 1 3 9.
9. Silvestrs Rubins 0 0 4 8.
.

*

.