Bauskas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 13

: 8

: 5

11 / 11
* .
1. Andris Rubins 8 0 21 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 13 4.
3. Valdis Šteins 1 0 14 2.
4. Dzintra Iliško 0 1 12 6.
5. Elīna Tetere 0 1 12 7.
6. Jeļena Badjanova 0 2 11 9.
7. Dzintra Strazde 0 0 13 5.
8. Uldis Pāže 0 1 12 8.
9. Silvestrs Rubins 1 0 14 3.
.

*

.