Iecavas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 2

: 2

1 / 1
* .
1. Andris Rubins 2 0 6 1.
2. Astrīda Skrinda 1 0 5 2.
3. Valdis Šteins 0 0 4 4.
4. Dzintra Iliško 0 1 3 7.
5. Elīna Tetere 1 0 5 3.
6. Jeļena Badjanova 0 0 4 5.
7. Dzintra Strazde 0 1 3 8.
8. Uldis Pāže 0 0 4 6.
9. Silvestrs Rubins 0 1 3 9.
.

*

.