Dobeles novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 9

: 5

: 4

13 / 13
* .
1. Andris Rubins 4 1 12 1.
2. Astrīda Skrinda 0 2 7 5.
3. Valdis Šteins 0 2 7 6.
4. Dzintra Iliško 1 1 9 2.
5. Elīna Tetere 1 1 9 3.
6. Jeļena Badjanova 0 3 6 9.
7. Dzintra Strazde 0 2 7 7.
8. Uldis Pāže 0 2 7 8.
9. Silvestrs Rubins 1 1 9 4.
.

*

.