Auces novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 0

: 5

6 / 6
* .
1. Andris Rubins 0 0 5 1.
2. Astrīda Skrinda 0 0 5 2.
3. Valdis Šteins 0 0 5 3.
4. Dzintra Iliško 0 0 5 4.
5. Elīna Tetere 0 0 5 5.
6. Jeļena Badjanova 0 0 5 6.
7. Dzintra Strazde 0 0 5 7.
8. Uldis Pāže 0 0 5 8.
9. Silvestrs Rubins 0 0 5 9.
.

*

.