Jelgavas novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 15

: 6

: 9

16 / 16
* .
1. Andris Rubins 4 0 19 1.
2. Astrīda Skrinda 1 0 16 6.
3. Valdis Šteins 3 0 18 3.
4. Dzintra Iliško 2 0 17 4.
5. Elīna Tetere 1 0 16 7.
6. Jeļena Badjanova 2 0 17 5.
7. Dzintra Strazde 1 0 16 8.
8. Uldis Pāže 1 0 16 9.
9. Silvestrs Rubins 4 0 19 2.
.

*

.