IECAVAS KULTŪRAS NAMS
Rīgas iela 18, Iecava, Iecavas nov.

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 4

: 2

: 2

1. Andris Rubins 2 0
2. Astrīda Skrinda 1 0
3. Valdis Šteins 0 0
4. Dzintra Iliško 0 1
5. Elīna Tetere 1 0
6. Jeļena Badjanova 0 0
7. Dzintra Strazde 0 1
8. Uldis Pāže 0 0
9. Silvestrs Rubins 0 1
.

*

.