Jēkabpils novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 5

: 3

: 2

9 / 9
* .
1. Andris Rubins 3 0 8 1.
2. Astrīda Skrinda 1 1 5 6.
3. Valdis Šteins 1 0 6 2.
4. Dzintra Iliško 0 0 5 7.
5. Elīna Tetere 0 1 4 8.
6. Jeļena Badjanova 0 1 4 9.
7. Dzintra Strazde 1 0 6 3.
8. Uldis Pāže 1 0 6 4.
9. Silvestrs Rubins 2 1 6 5.
.

*

.