Aknīstes novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 8

: 4

: 4

3 / 3
* .
1. Andris Rubins 3 1 10 2.
2. Astrīda Skrinda 1 1 8 3.
3. Valdis Šteins 0 1 7 4.
4. Dzintra Iliško 0 1 7 5.
5. Elīna Tetere 0 1 7 6.
6. Jeļena Badjanova 0 1 7 7.
7. Dzintra Strazde 0 1 7 8.
8. Uldis Pāže 0 1 7 9.
9. Silvestrs Rubins 3 0 11 1.
.

*

.