Krustpils novads

5. Latvijas Atdzimšanas partija

: 1

: 1

: 0

6 / 6
* .
1. Andris Rubins 0 1 0 2.
2. Astrīda Skrinda 0 1 0 3.
3. Valdis Šteins 0 1 0 4.
4. Dzintra Iliško 0 1 0 5.
5. Elīna Tetere 0 1 0 6.
6. Jeļena Badjanova 1 0 2 1.
7. Dzintra Strazde 0 1 0 7.
8. Uldis Pāže 0 1 0 8.
9. Silvestrs Rubins 0 1 0 9.
.

*

.