Rugāju novads

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 3

: 2

: 1

2 / 2
* .
1. Mareks Raups 2 0 5 1.
2. Armands Agrums 2 0 5 2.
3. Jānis Liepiņš 2 0 5 3.
4. Jānis Jurģelis 2 0 5 4.
5. Ivars Brīvers 2 0 5 5.
6. Māra Viktorija Zilgalve 2 0 5 6.
.

*

.