BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 9

: 5

: 4

1. Mareks Raups 2 0
2. Armands Agrums 2 0
3. Jānis Liepiņš 3 0
4. Jānis Jurģelis 2 0
5. Ivars Brīvers 2 0
6. Māra Viktorija Zilgalve 2 0
.

*

.