Dagdas novads

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 5

: 4

: 1

11 / 11
* .
1. Mareks Raups 2 0 7 1.
2. Armands Agrums 1 1 5 3.
3. Jānis Liepiņš 1 1 5 4.
4. Jānis Jurģelis 1 1 5 5.
5. Ivars Brīvers 3 1 7 2.
6. Māra Viktorija Zilgalve 1 1 5 6.
.

*

.