NOVADA DOME
"Zelmeņi", Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov.

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 3

: 3

: 0

1. Mareks Raups 2 1
2. Armands Agrums 1 2
3. Jānis Liepiņš 1 1
4. Jānis Jurģelis 1 2
5. Ivars Brīvers 1 2
6. Māra Viktorija Zilgalve 0 2
.

*

.