Skrundas novads

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 7

: 1

: 6

4 / 4
* .
1. Mareks Raups 1 0 8 1.
2. Armands Agrums 1 0 8 2.
3. Jānis Liepiņš 1 0 8 3.
4. Jānis Jurģelis 1 0 8 4.
5. Ivars Brīvers 1 0 8 5.
6. Māra Viktorija Zilgalve 1 0 8 6.
.

*

.