JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA
Pasta iela 1, Jēkabpils

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 2

: 2

: 0

1. Mareks Raups 2 0
2. Armands Agrums 0 2
3. Jānis Liepiņš 0 2
4. Jānis Jurģelis 0 2
5. Ivars Brīvers 0 2
6. Māra Viktorija Zilgalve 0 2
.

*

.