ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS
Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 2

: 1

: 1

1. Mareks Raups 0 0
2. Armands Agrums 0 1
3. Jānis Liepiņš 1 0
4. Jānis Jurģelis 0 1
5. Ivars Brīvers 0 1
6. Māra Viktorija Zilgalve 0 1
.

*

.