KAIBALAS PAMATSKOLA
"Kaibalas Skola", Kaibala, Lielvārdes pag., Lielvārdes nov.

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 4

: 3

: 1

1. Mareks Raups 2 0
2. Armands Agrums 2 0
3. Jānis Liepiņš 3 0
4. Jānis Jurģelis 2 0
5. Ivars Brīvers 2 0
6. Māra Viktorija Zilgalve 2 0
.

*

.