MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA"
"Pagastmāja", Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 3

: 2

: 1

1. Mareks Raups 0 0
2. Armands Agrums 1 0
3. Jānis Liepiņš 0 0
4. Jānis Jurģelis 1 0
5. Ivars Brīvers 0 0
6. Māra Viktorija Zilgalve 0 0
.

*

.