Riebiņu novads

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 4

: 4

: 0

6 / 6
* .
1. Mareks Raups 4 0 8 1.
2. Armands Agrums 4 0 8 2.
3. Jānis Liepiņš 4 0 8 3.
4. Jānis Jurģelis 4 0 8 4.
5. Ivars Brīvers 4 0 8 5.
6. Māra Viktorija Zilgalve 4 0 8 6.
.

*

.