BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 3

: 2

: 1

1. Mareks Raups 0 0
2. Armands Agrums 0 0
3. Jānis Liepiņš 0 0
4. Jānis Jurģelis 2 0
5. Ivars Brīvers 0 0
6. Māra Viktorija Zilgalve 0 0
.

*

.