JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA
Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.

6. Kristīgi demokrātiskā savienība

: 2

: 1

: 1

1. Mareks Raups 1 0
2. Armands Agrums 1 0
3. Jānis Liepiņš 1 0
4. Jānis Jurģelis 1 0
5. Ivars Brīvers 1 0
6. Māra Viktorija Zilgalve 1 0
.

*

.