4. "Par prezidentālu republiku"

: 672

: 391

: 281

953 / 953
* .
1. Augusts Kūravs 125 67 730 2.
2. Margots Rotbergs 90 61 701 3.
3. Margarita Visocka 86 68 690 6.
4. Marija Rubcova 52 67 657 7.
5. Andris Liepiņš 118 48 742 1.
6. Inga Škutāne 82 57 697 4.
7. Natālija Vecgaile 76 57 691 5.
.

*

.