LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA
Dunikas iela 9/11, Liepāja

4. "Par prezidentālu republiku"

: 3

: 3

: 0

1. Augusts Kūravs 2 1
2. Margots Rotbergs 0 1
3. Margarita Visocka 0 1
4. Marija Rubcova 0 1
5. Andris Liepiņš 0 1
6. Inga Škutāne 0 2
7. Natālija Vecgaile 0 1
.

*

.