LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SPRĪDĪTIS"
Dārza iela 42, Liepāja

4. "Par prezidentālu republiku"

: 2

: 2

: 0

1. Augusts Kūravs 0 0
2. Margots Rotbergs 0 0
3. Margarita Visocka 1 0
4. Marija Rubcova 0 0
5. Andris Liepiņš 0 0
6. Inga Škutāne 1 0
7. Natālija Vecgaile 0 0
.

*

.