NERETAS KULTŪRAS NAMS
Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Neretas nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 4

: 4

: 0

1. Augusts Kūravs 0 2
2. Margots Rotbergs 2 2
3. Margarita Visocka 1 1
4. Marija Rubcova 1 2
5. Andris Liepiņš 1 2
6. Inga Škutāne 0 0
7. Natālija Vecgaile 0 2
.

*

.