BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJA
Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 4

: 2

: 2

1. Augusts Kūravs 0 1
2. Margots Rotbergs 0 1
3. Margarita Visocka 1 1
4. Marija Rubcova 0 1
5. Andris Liepiņš 1 0
6. Inga Škutāne 0 1
7. Natālija Vecgaile 0 1
.

*

.