BALVU KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS
Brīvības iela 61, Balvi, Balvu nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 6

: 5

: 1

1. Augusts Kūravs 1 0
2. Margots Rotbergs 0 0
3. Margarita Visocka 1 0
4. Marija Rubcova 0 0
5. Andris Liepiņš 3 0
6. Inga Škutāne 0 0
7. Natālija Vecgaile 0 0
.

*

.