BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

4. "Par prezidentālu republiku"

: 1

: 1

: 0

1. Augusts Kūravs 0 1
2. Margots Rotbergs 0 1
3. Margarita Visocka 1 0
4. Marija Rubcova 1 0
5. Andris Liepiņš 0 1
6. Inga Škutāne 1 0
7. Natālija Vecgaile 1 0
.

*

.